Zandrede

zandrede

gent 2016

Twee bestaande volumes, één rijhuis en één hoeve, worden gesloopt.
Het concept bestaat erin het volume van de hoeve, zowel naar vorm als naar positionering toe, te hernemen maar dan in een uitgepuurde, eigentijdse en iets grotere versie. Dit onder andere door de materialen van het dak en de gevel zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. In dit volume worden twee woningen voorzien.

Hiernaast wordt een tweede, groter volume voorzien die vier appartementen en één studio herbergt.

 

Om deze twee volumes in elkaar te laten overgaan overluifelt het grotere volume gedeeltelijk het kleinere volume.
Hierdoor smelten beide volumes samen tot één geheel en wordt er tegelijkertijd gezorgd voor een geleidelijke overgang van de lintbebouwing aan de ene kant van het perceel naar de naastliggende vrijstaande woning.

De toegangen tot het gebouw en de ondergrondse garage worden gekenmerkt door spievormige zones.

Zandrede
Zandrede